Uzupełnij równania reakcji chem. Nazwij produkty reakcji.
___+___--->__(CH3COO)2Ca+__H2O
___C3H7COOH+___--->___C+__H20
___+___--->__HCOONa+__H2O
__C2H5COOH+__--->__CO+___
___HCOOH+__MgO--->____+___
____+__LiOH--->___C15H31COOLi+___
____+__K2O--->__C3H7COOK+___
____+____--->___(HCOO)2Zn + __H2

1

Odpowiedzi

2012-07-28T19:46:02+02:00

2CH_3COOH+Ca(OH)_2-->(CH_3COO)_2Ca+2H_2O

produkty: octan (etanian) wapnia i woda

 

C_3H_7COOH+O_2-->4C+4H_2O

produkty: węgiel (sadza) i woda

 

NaOH+HCOOH-->HCOONa+H_2O

produkty: mrówczan (metanian) sodu i woda

 

C_2H_5COOH+2O_2-->3CO+3H_2O

produkty: tlenek węgla (II) (czad) i woda

 

2HCOOH+MgO-->(HCOO)_2Mg+H_2O

produkty: mrówczan (metanian) magnezu i woda

 

C_1_5H_3_1COOH+LiOH-->C_1_5H_3_1COOLi+H_2O

produkty: palmitynian litu i woda

 

2C_3H_7COOH+K_2O-->2C_3H_7COOK+H_2O

produkty: maślan (butanian) potasu i woda

 

2HCOOH+Zn-->(HCOO)_2Zn+H_2

produkty: mrówczan (metanian) cynku i wodór