Uloz i rozwiaz odpowiednie uklady rownan.
a) suma 30% liczby x i 40% liczby y jest rowna 79 a 30% sumy liczb x i y wynosi 66
b) liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 3 wieksza od liczby y a liczba o 10% wieksza od liczby y jest o 6 mniejsza od x
c)licba x stanowi 20% liczby y. Liczba o 20% mniejsza od x jest licbą o 21 mniejsza od y
d) liczba x jest o 10% wieksza od liczby y .liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T22:26:26+01:00
A) 0,3x + 0,4y = 79
0,3(x+y) = 66

b) 0,9x = y +3
1,1y = x -6

c) x = 0,2y
0,8x = y -21

d) x = 0,9y
y - 2 = 0,9x
1 1 1