Przeczytaj tekst konstytucji Nihil novi i odpowiedz na pytania.

"Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz za wszystkimi Królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich. co by było z ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek, tudzież zmieniło ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej"

a)Jak należy rozumieć znaczenie pojęcia konstytucja w odniesieniu do tego dokumentu, a jak współcześnie?
b)Kto, kiedy i gdzie wydał tę konstytucje?
c)Od czego uzależniał autor możliwość ustanawiania nowych praw?
d)Dlaczego szlachcie bardzo zależało na uchwaleniu tego dokumentu?
e)Kogo autor uważa za "ogół narodu"?
f)Jakim współczesnym słowem można zastąpić określenie "ku uciążeniu Rzeczypospolitej"?
g)Dlaczego od uchwalenia tej konstytucji można mówić w Polsce o ustroju zwanym demokracją szlachecką?

pilnie na jutro.:):/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T22:27:04+01:00
A) konstytucj to najwazniejszy zasadniczy dokument i w tedy takim własnie dokumentem było nihili novi
b)Aleksander Jagiellończyk na sejmie w Radomiu w 1505 roku
c)autor uzależnił mozliwość ustanawiania praw od szlachty, czyli tylko za zgodą szlachty król mógł ustanowic prawo
d)szlachcie bardzo zależało ponieważ ten dokument bardzo wzmcniał ich pozycję w kraju, sprawiał, że to oni decydowali o sprawach państwa
e)szlachtę
f)np ku szkodzeniu
g)POnieważ od tego czasu tylko stan szlachecki w spółuczestniczył w rządzeniu krajem
5 5 5