Odpowiedzi

2009-12-21T14:16:58+01:00


Ignacy Krasicki był wybitnym reprezentantem polskiego oświecenia. Napisał wiele ciekawych utworów m.in. bajki, satyry. Ukazują one wady społeczeństwa polskiego pokazują jak ludzie powinni się zachowywać oraz postępować.

Ciekawym dziełem jest \"Palinodia\". W tym utworze Krasicki krytykuje wiele wad swoich rodaków. Nie odwołuje ona treści pozostałych satyr, ale w sposób odmienny ukazuje wady tej grupy społecznej. Pierwszą wadą jest demoralizacja. Zwraca się do pewnego Piotra mówiąc:
\"Nie szlbierz, lecz dzielny umysłów badaczu,
Nie zdajco, ale z dobrej sławy korzystaczu,
Nie rozpustny, lecz w grzeczne krotofolie płodny-
Przystąp Pietrze, bezpiecznie, boś pochwały godny\".
W tym fragmencie wytyka mu wady, ale w pewien sposób im zaprzecza. Autor, także zarzuca brak troski o kraj oraz korzystanie z innych prac. Społeczność polska nie przeczy, iż \"trunek troski goi, trunek serca orzeźwia...\", jednakże nadmierna ilość do spożycia alkoholu, świadczy o rozpiciu czyli pijaństwie. Krasicki nie zapomniał również o braku szacunku dla przodków, mówiąc:
\"Stąd hojne panieta,
Co spasłe głodem ojców, na dowód wdzięczności
Śmieją się z fundatorów swojej wspaniałości\".
W \"Palinodii\" satyryk krytykował postawy Polaków w różny sposób.
\"Oszukać to kunszt doskonały,
Tyś mistrz w kunszcie, więc winne odbieraj pochwały\".
W tym fragmencie odwołuje zarzuty, lecz tak naprawdę je potwierdza. Kolejną krytyką jest komizm słowny oraz wyolbrzymienie wad postaw postaci. Autor stosuje pytania i wykrzykniki:
\"Cóż wstyd? - marność znikła\".
1 1 1