Odpowiedzi

2009-12-20T22:29:57+01:00
1.
Dane : gestość 63g/cm 3

1 g/cm3 = 10 do 3 kg/m3;

63 g/cm3 = 63 * 10 do 3 ( kg/m3 ) = 63000 kg/m3

2.
Dane : gęstość 5kg/m3

1 kg/m3 = 10 do -3 g/cm3

5 kg/m3 = 5* 10 do -3 (g/cm3 ) = 0,005 g/cm3

1 4 1
2009-12-20T22:33:34+01:00
1. dane
ρ - gęstość materiału=63g/cm³
szukane ρ w kg/m³
63g=0,063kg
1cm³=0,000001m³
ρ=0,063kg/0,000001m³=63000kg/m³
2.dane
ρ=5kg/m³
szukane ρ w g/cm³
5kg=5000g
1m³=1000000cm³
ρ=5000g/1000000cm³=0,005g/cm³
1 4 1
2009-12-20T22:35:16+01:00
1.
Dane:
δ(ro)= 63g/cm³

Szukane:
δ= ? kg/m³

Rozwiązanie:

wzór- kg/m³= g/cm³ × 0,001/0,000001 = g/cm³ × 1000kg/m³

δ=63g/cm³= 63000kg/m³


2.
Dane:
δ=5kg/m³
Szukane:
δ= ? g/cm³

Rozwiązanie:

wzór- g/cm³= kg/ m³ × 1000/1000000= kg/m³× 1/1000 g/cm³

δ=5 kg/m³=5/1000 g/cm³= 0,005 g/cm³