Matematyka z plusem klasa 2 gim zad 6 str 90
Zapisz odpowiedni układ równań:
a) Gdy do 20% liczby a dodamy liczbę b, otrzymamy 13. Gdy do liczby a dodamy 20% liczby b,otrzymamy 17.
b) Liczba x jest o 30% większa od liczby y. Liczba o 5 większa od y jest o 2 mniejsza od x.
c) Liczba o 20% większa od x jest o 20% mniejsza od y. Liczba 2 razy większa od x jest o 5 większa od y.

1

Odpowiedzi

2009-12-20T22:27:50+01:00
A) 20% a + b = 13
20% b + a = 17
b) x - 30% x = y
5+y= x-2
c) 20% x + x = y - 20% y
2x = 5 + y
2 3 2