Odpowiedzi

2009-12-20T22:49:35+01:00
Dowolnego gatunku czyli rozumiem że np. cechy populacji saren w lesie

więc cechy populacji to
liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa.

-liczebnosc czyli liczba saren w lesie,z pośród wszystkich saren

-zageszczenie saren w lesie czyli liczba saren przypadająca na określoną jednostkę powierzchni lasu

-rozmieszczenie czyli rozkład saren na terenie lasu mogą występować w stadach czyli skupiskowo

-rozrodczość określa stosunek liczbowy nowo urodzonych saren do liczebności całej populacji saren w lesie

-śmiertelność wymieranie saren w określonym czasie w populacji.

-struktura wiekowa to wzajemny stosunek rozrodczości i śmiertelności saren w określonym lesie czyli ich zróżnicowanie wiekowe

nie iwem czy dobrze zrozumialam zadanie :)