Odpowiedzi

2009-12-20T22:48:25+01:00
Oblicz , ale na piechote wszystko

a)4½ - 2,4 : 2⅔ + 1,4 = 4,5-2 i 2/5:2⅔ + 1,4 = 4,5- 12/5 * 3/8 + 1,4 =
4,5- 9/10 + 1,4 =4,5- 0,9 + 1,4 =3,6+1,4=5

b) 2,4 × 1¼ + 3,5 = 2,4 × 1,25 + 3,5 = 3+3,5=6,5
2009-12-20T22:52:17+01:00
A)4½ - 2,4 : 2⅔ + 1,4 = 4,5 - 2,4 * ³/₈ + 1,4 = 4½ - ⁹/₁₀ + 1⅖ = 4⁵/₁₀ - ⁹/₁₀ + 1⁴/₁₀= 3⁶/₁₀ + 1⁴/₁₀ = 5

b) 2,4 × 1¼ + 3,5 =2,4 * 1,25 + 3,5 = 3 + 3,5 = 6,5