1.obojętna cząstka elementarna znajdująca się w jądrze atomowym pierwiastka.
2.Ujemna cząstka elementarna znajdująca się w przestrzeni okołojądrowej w atomie pierwiastka chemicznego.
3. Metal szlachetny o liczbie atomowej Z=79
4. Zajmują 18 grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych.
5. Nazwisko twórcy układu okresowego pierwaistków chemicznych.
6. Nazwa pierwaistka pochodząca od nazwy ojczyzny jego odkrywczyni. Marii Skłodowskiej-Curie.
7. Przestrzeń w atomie pierwiastka, gdzie znajdują się elektrony.
8. Zjawisko rozpadu jąder atomowych połączone z emisją promieniowania.
9. elektrony znajdujące sie w ostatniej powłoce elektronowej atomu.
10. Poziomy rząd w układzie okresowym pierwiastków chemicznych.
11. Środek atomu skupiający jego mase.
12. Liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z to liczba.......
13. Międzynarodowe oznaczanie pierwiastka.
14. W układzie okresowym pierwiastków znajdują się w grupach 13-18.
15. Promieniowanie, które przenika przez kartke papieru, ale jest zatrzymywane przez blache metalową.
16. Pionowa kolumna w układzie okresowym pierwiastków chemicznych,.
17. Zjawisko samorzutnego rozprzestrzeniania się substancji.
18. Cząstka dodatnia znajdująca się w jądrze atomu.
19.Prawo, które przyczyniło się do stworzenia układu okresowego pierwiastków.
20. Promieniowanie, które jest zatrzymywane nawet przez kartke papieru.
21. Pierwiastki chemiczne, które stanowią większość w układzie okresowym.
22. Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów.
23. Najmniejsza drobina pierwiastka zachowująca jego własnowści.
24. Najbardziej przenikliwe promieniowanie jądrowe.
25. Element układu okresowego, z którego można wnioskować o liczbie powlok elektronowych w atomach danego pierwiastku.


Bardzo prosze o odpowiedzi!!

1

Odpowiedzi

2009-12-20T22:54:02+01:00
1.neutron
2.elektron
3.złoto
4.helowce/gazy szlachetne/
5.Mendelejew
6.polon
7.chmura elektronowa
8. promieniotworczosc
9.e. walencyjne
10. okres
11. jadro atomowe
12. atomowa
13.symbol
14.niemetale
15.beta
16.grupa
17.dyfuzja
18.proton
19.prawo okresowosci
20. alfa
21.metale
22.izotopy
23.atom/kwark?/
24.gamma
25. okres
98 4 98