Odpowiedzi

2009-12-20T22:56:19+01:00
Każdy kąt w kwadracie, prostokącie ma miarę 90° czyli na dopełnienie potrzebujemy po 270° na każdy kąt czyli 270*4 = 1080°

W równoległoboku i trapezie suma miar kąta rozwartego i ostrego wynosi 180°
Pozostaje więc 720°-180° = 540° Po przemnożeniu przez 2 takie pary odcinków otrzymujemy identyczny wynik 1080°
2009-12-20T23:00:46+01:00
A) Kwadratu

180°-90°=90°
90°*2=180°
180° * 4 = 720°

b) Prostokąta

tak samo jak w podpunkcie a)

c) Równoległoboku o kącie między bokami równym 45 stopni.

180°-45°=135°
135°*2=270°
270°*2=540°

45°*2=90°
90°*2=180°

540°+180°=720°

d) Trapezu równoramiennego o kącie przy podstawie dolnej równym 30 stopni.

180°-30°=150°
150°*2=300°
300°*2=600°

30°*2=60°
60°*2=120°

600°+120° = 720°
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T23:06:25+01:00
A)kazdy kat wew. kwadratu ma 90∧ wiec 36o∧-90∧=270∧
wiec kąt zewnetrzny kwadratu wynosi 270∧
suma katów zew. 270*4=1080∧

b)tak samo jak w kwadracie czyli suma kątow zew=1080∧
c) kazde 2 kąty w równoległoboku daja 180∧ wiec
180-45=135<- 3 i 4 kat rownolegloboku
kat zew. kata 45 = 360-45=315
kat zew. kata 135= 360-135=225
suma katow zew= 2*315+2*225=630+450=1080

d)tak jak w rownolegloboku 2 katy w trapezie daja 180 stopni wiec, 180-30=150< miara kata przy podstawie gornej

kat zew. kata 30= 360-30=330
kat zew.kata150=360-150=210

suma katow zew.= 2*330+2*210=1080

mam nadzieje ze prosto wytlumaczone:)
1 5 1