1.Wymień które z wzorów tych wodorotlenków: Ba(OH)2 ,Fe(OH)3, KOH , Zn(OH)2 ,Cu(OH)2 przewodzą prąd elektryczny. Odpowiedź uzasadnij.

2.Z podanych wzorów tlenków: CuO,Fe2O3,K2O,PbO,ZnO,CaO podaj wzory tylko
tych,które w reakcji z wodą tworzą zasady i napisz równania reakcji tlenków metali z wodą.

3.Podaj wzory pięciu substancji,które dysocjują w wodzie m.in. na jony.
Napisz cząsteczkowo równania odpowiednich reakcji

1

Odpowiedzi

2009-12-20T23:57:41+01:00
Ba(OH)2,KOH, tylko roztwory tych wodorotlenków przewodza prąd ponieważ tworzą je metale 1 i 2 grupy układu okresowego wniosek taki ,że metale te w rekcji z woda tworza mocne zasady !!
Zasady to wodortleniki dobrze rozpuszczalne w wodzie ,

Wodorotlenki te dysocjuja w 100 % w wodzie na jony

Ba(OH)2------>Ba2+ + 2OH-


KOH----->K+ + OH-

Czyli całkowicie

Takie duże stężęnie jońów w roztworze umożliwia swobodny przepływ prądu.

Natomiast wodorotlenki Cu(OH)2,Fe(OH)3,Zn(OH)2 występują w roztworze wodnym w postaci trudnorozpuszczalnych osadów ,dysocjują w niewielkim stopniu bardzo małym!! są słabymi zasadami słabizna więc ilośc jonów pochodzaca z ich dysocjacji jest niewielka dlatego słabo ich roztwory przewdodzą prąd.są słabymi elektrolitami


elektrolity to związki chemiczne ,których roztowry wodne przewodzą prąd elektryczny:PPP


zad2

K2O,CaO

K2O+H2O->2KOH
CaO+H2O->Ca(OH)2

Zad3

HCl,NaOH,NaNO3,Na2SO4,BaCl2,KOH

HCL-->H+ + Cl-

NaOH--> Na+ + OH-

NaNO3--> Na+ +NO3-

NA2SO4-->2Na+ + SO42-
BaCl2-->Ba2+ + 2Cl-
1 5 1