Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T00:40:41+01:00
W systemie feudalnym i przemianach gospodarczych w Europie, liczne grupy ludności posiadały prawa do organizacji i reprezentacji swoich interesów, zarówno samorządy miejskie jak i system reprezentacji parlamentarnej.
cywilizacji miejskiej, kształtowała się monarchia stanowa co było początkiem
parlamentaryzmu w Anglii i Francji.Angielskiego systemu była WIELKA KARTA WOLNOŚCI (1215 r.),znaczenie tej karty było wielki, to poręczenie wolności i własności,kture dawało prawo do wyrażania zgody na nowe podatki oraz prawo do stanowienia nowych praw.Przyczyną było wciąż narastające sprzeczności między rozwojem sił wytwórczych a feudalnym typem stosunków produkcji, co prowadzi z kolei do konfiktu klasowego w sferze ekonomicznej, polit. i społ. między formującą się, dynamiczną burżuazją a klasą feudałów, starających się utrzymać dotychczasowe stosunki. Rozwijał się purytanizm uważający feudalizm za zło oraz kalwinizm.Parlament w 1765 r. uchwalił 2 ustawy: o opłatach stemplowych i o kwaterunku,narzucała opłaty na wszelkie gazety, broszury, druki oraz czynności prawne, oraz koloniści musieli utrzymywać oddziały wojska.Po protestach parlament zniósł ustawę stemplową. Problemem było sprecyzowanie zasad ustroju nowopowstałego państwa. Terminy wig i torys, wig wziął się od nazwy wigamur – to jest określenie prezbiteriańskich Szkotów, przeciwników Jakuba Stuarta. torys wziął się z języka irlandzkiego i ma oznaczać prześladowców, a zatem zwolenników Jakuba.W XVIII wieku partie polityczne poza parlamentem nie istniały,podstawowa różnica leżała w sferze temperamentu politycznego. Parlament, który przejął część władzy królewskiej jako reprezentacja wszystkich stanów,wyłączne prawa do uchwalania nowych podatków i później nawet do stanowienia nowych praw.
Właśnie ten kraj jest uznawany za prekursora parlamentaryzmu.
6 4 6