Zadanie 1
w trapezie rownoramiennym o wysokosci 8cm i krotszej podstawie rownej 4cm odcinek laczacy srodki ramion ma dl. 6cm. Oblicz miare kata, jaki tworzy przekatna trapezu z jego podstawa.

zadanie 2
w rownolegloboku o bokach dlugosci 10cm i 30 cm krotsza przekatna tworzy z jendym bokiem kat 90[stopni]. Oblicz miary katow w rownolegloboku.


zadanie 3
wyraz w stopniach, minutach i sekundach 1/100 kąta:
a) 40[stopni] b) 15[stopni] c) 12[stopni]

1

Odpowiedzi

2009-12-21T09:54:19+01:00
Zadani 1
h=8
a=4
x=6 (a+b/2)
b=?
α=?

a+b/2=6
a+b=12
4+b=12
b=8
Patrzymy na rysunek ( w załączniku).
Obliczamy d - czyli przekątną.

d²=h²+ (a+(b-a)/2)²
d²=64+36
d=10

sinα=h/d
sinα=8/10
sinα=4/5
α=53stopnie 11'

Zadanie 2
a=10
b=30
α,β =?
Obliczamy c :
c²=b²-a²
c²=300-100
c²=200
c=10√2

sinα=10√2/30
sinα=√2/3
α=27 stopni 48'

2α+2β=180
α+β=90
27s.48'+β=90
β= 62s.12'