Odpowiedzi

2009-12-21T01:10:22+01:00
Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi równość
(x+IxI/2)do kwadratu + (x-IxI/2)do kwadratu = x do kwadratu


(x+IxI/2)² + (x-IxI/2)² = x ²
x ≥ 0
(x+x/2)² + (x-x/2)² =? x ²
L=(2x/2)²+0=x²=P
x<0
(x-x/2)² + (x+x/2)² =? x ²
L=0+(2x/2)²=x²=P