1.Podaj nazwy systematyczne soli,których wzory wymieniono poniżej:
a)BaCL2
b)SnSo4
c)AL2(CO3)3
d)HgS
e)Zn(NO3)2
f)FePO4

2.Napisz równania dysocjacji następujących soli:
a)chlorku magnezu
b)siarczku baru
c)siarczanu (VI) glinu
d)azotanu (V) rtęci (II)
e)węglanu sodu
f)fosforanu (V) potasu

1

Odpowiedzi

2012-08-16T12:58:11+02:00

zad.1

a) chlorek baru 

b) siarczan (VI) cyny (II)

c) węglan glinu

d) siarczek rtęci (II)

e) azotan (V) cynku

f) fosforan (V) żelaza (III)

 

 

zad.2

\\a)\ MgCl_2-->Mg^2^+ + 2Cl^-\\ b)\ BaS-->Ba^2^+ + S^2^-\\ c)\ Al_2(SO_4)_3-->2Al^3^+ + 3SO_4^2^-\\ d)\ Hg(NO_3)_2-->Hg^2^+ + 2NO_3^-\\ e)\ Na_2CO_3-->2Na^+ + CO_3^2^-\\ f)\ K_3PO_4-->3K^+ + PO_4^3^-

1 5 1