Odwiedzając Jasło stwierdzasz , że miasto położone jest nad Wisłoką , do której wpływa rzeka o dziwnej nazwie. Jaka to rzeka ? Wyjaśnij , skąd wzieła się nazwa rzeki i dlaczego z jej nazwą związane jest nazwisko Ignacego Łukasiewicza

1

Odpowiedzi

2009-12-21T11:48:44+01:00
Myślę, że chodzi tutaj o rzekę o nazwie ROPA. Jest to lewobrzeżny dopływ Wisłoki. Nazwa rzeki ma etymologię celtycką.
Związek nazwy rzeki z Ignacym Łukasiewiczem polega na tym, że
w roku 1852 w Krośnie Łukasiewicz po raz pierwszy przedestylował ropę naftową, a w 1854 roku również jako pierwszy na świecie zbudował kopalnie ropy naftowej.
Rzeka Ropa płynie przez Zagłębie Naftowe Krośnieńsko-Jasielskie, ale zasoby ropy w tym zagłębiu są już wyczerpane.

4 4 4