Try to express the ideas in each of the following situations: proszę o pomoc:(
1. Zapytaj swojego znajomego z Kanady, jaki zawód chciałby wykonywad w przyszłości.
What kind of job would you like to do in the future? [przykład]
2. Wyjaśnij swojemu przyjacielowi z Anglii, jakiego zawodu i dlaczego nie chciałbyś/abyś wykonywad.
3. Zapytaj swojego kolegę z Australii, czym, jego zdaniem, powinni kierowad się ludzie przy wyborze swojego zawodu.
4. Nie zgódź się ze swoją przyjaciółką z Walii, że wysokie zarobki są ważniejsze od satysfakcji z pracy. Language tip Use: more important than
5. Zapytaj swojego znajomego z Anglii, jakie ma obowiązki w pracy.
6. Zapytaj swoją znajomą z Londynu, jakie zawody, jej zdaniem, cieszą się dzisiaj największą popularnością.
7. Opowiedz swojemu koledze ze szkoły językowej, jak przygotowałeś się do podjęcia swojej pierwszej pracy.
8. Poproś swoją koleżankę Walijkę, z którą pracujesz, o zastąpienie cię w pracy w niedzielę.
Language tip - Use: cover for
9. Wyjaśnij swojemu koledze z Australii, jakie są zalety pracy na pół etatu.
10. Podczas dyskusji w szkole językowej w Leeds wyraź swoją opinię na temat pracy podczas studiów i krótko ją uzasadnij.
11. Nie zgódź się z opinią swojej amerykaoskiej koleżanki, która twierdzi, że dobre wykształcenie jest ważniejsze niż doświadczenie zawodowe.
12. Powiedz swojemu koledze z Brighton, gdzie zazwyczaj pracują młodzi ludzie w Polsce podejmując pracę sezonową.
13. Poproś swojego angielskiego przyjaciela o pomoc w napisaniu listu motywacyjnego.
14. Opowiedz swojemu znajomemu z Kanady o przebiegu spotkania z twoim przyszłym pracodawcą.
15. Wyjaśnij pracownikowi młodzieżowego centrum pracy w Londynie, jaka praca cię interesuje.
16. Zapytaj urzędnika biura pośrednictwa pracy o wysokośd wynagrodzenia za zaproponowaną ci pracę.
17. Wyjaśnij swojej irlandzkiej koleżance, dlaczego musiałeś/aś zrezygnowad z niedawno podjętej pracy.
18. Opowiedz swoim amerykaoskim znajomym, jak poradziłeś/aś sobie z obowiązkami w pierwszym dniu pracy.
19. Poinformuj swojego walijskiego pracodawcę, w jakie dni tygodnia mógłbyś/mogłabyś u niego pracowad.
20. Zapytaj swojego kolegę obcokrajowca, jaki jest poziom bezrobocia w jego kraju.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:34:44+01:00
2) I wouldn't be police officer, because this is very dangerous profession. In this profession people must risk their life.

3) What is your opinion about people who look for a job ? What should they go by?

4) I disagree with you that high earnings are more important than satisfaction of job.

5) What are your duies in your job ?

6) Which of profession in your opinion are the most popular the present day?

8) Could you cover me for my work on Sunday?

9) In part-time job you have more time to yourself and you can devote more time to your children.

10) I think that work during the studies have advantages and disadvantages, because students can earn some money to themselves necesitty but on the other hand they have less time to learn.

11) I disagree with you that good education is more important than work experience.

12) Young people during the seasonal job usually work reaping fruits or wegetables.

13) Could you help me write a motivate letter, please?

14) During a meeting with my next employer I told about my experience in this kind of job. Next I asked him about the pay and then he give me some directions what I should do to get a pay rise.

15) I'm interested in working as boss's assistant or a secretary.

16) What will be the pay for this job?

17) I had to throw my job, because my boss picked me up.

18) First day of my job wasn't so hard, but when I don't know what do something I asked about it my colleagues.

19) I can work in your company on Monday, Wednesday and Friday.

20) How high or how low is unemployment in your country?
2 5 2