Odpowiedzi

2009-12-21T11:14:07+01:00
B)x-2y-2=0,
x^2+(y-1)^2=24/5 w ułamku


x = 2y +2
(2y +2)^2 + y^2 -2y +1 = 24/5

x = 2y +2
4y^2 + 8y + 4 + y^2 -2y +1 = 24/5

x = 2y +2
5y^2 + 6y + 5 - 24/5 = 0

x = 2y +2
5y^2 + 6y + 25/5 -24/5 = 0

x = 2y +2
5y^2 + 6y + 1/5 = 0 /*5

x = 2y +2
25y^2 + 30y + 1

z drugiego równania obliczam deltę i x1 i x2

Delta = 30^2 - 4*25*1
delta = 900 - 100
delta = 800
Pierwiastek z delty =( pierwiastek z 400)*(pierwiastek z 2)
Pierwiastek z delty = 20*(pierwiastek z 2)

y1 = [-30 - 20*(pierwiastek z 2)] : 2*25
y1 = - 10 [ 3 +2*(pierwiastek z 2)] : 50
y1 = (-1/5)*[ 3 +2*(pierwiastek z 2)]

y2 = [-30 + 20*(pierwiastek z 2)] : 2*25
y2 = - 10 [ 3 -2*(pierwiastek z 2)] : 50
y2 = (-1/5)*[ 3 -2*(pierwiastek z 2)]Obliczam teraz
x1 = = 2y +2
x1 = 2*(-1/5)*[ 3 +2*(pierwiastek z 2)] +2
x1 = (-2/5)*3 -(4/5)*(pierwiastek z 2) + 2
x1 = (-6/5) +2 - (4/5)*(pierwiastek z 2)
x1 = (-6/5) + (10/5) - (4/5)*(pierwiastek z 2)
x1 = (4/5) - (4/5)*(pierwiastek z 2)
x1 = (4/5)[ 1 -(pierwiastek z 2)]

x2 = 2*(-1/5)*[ 3 -2*(pierwiastek z 2)] +2
x2 = (-2/5)*3 - (-4/5)*(pierwiastek z 2) +2
x2 = (-6/5) +2 - (-4/5)*(pierwiastek z 2) +2
x2 = (-6/5) +(10/5) + (4/5)*(pierwiastek z 2) +2
x2 = (4/5) + (4/5)*(pierwiastek z 2) +2
x2 = (4/5)[ 1 +(pierwiastek z 2)]

Prosta i okrag precinaja sie w punktach
A = ( x1, y1)
A = {(4/5)[ 1 -(pierwiastek z 2)], (-1/5)*[ 3 +2*(pierwiastek z 2)] }

B = ( x2, y2)
B = {(4/5)[ 1 +(pierwiastek z 2)], (-1/5)*[ 3 -2*(pierwiastek z 2)] }

Pozostale przyklady wg powyższego.
Nie mogę wiecej zrobić , bo nie działają symbole matematyczne, a pisanie słowne utrudnia mi rozwiazywanie.
Powodzenia !
3 5 3