Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T10:11:28+01:00
Metody prezentacji zjawisk na mapie:
- metoda sygnaturowa,
- metoda zasięgów,
- metoda powierzchniowa,
- metoda izolinii,
- metoda kropkowa,
- metoda kartogramu,
- metoda kartodiagramu.

Izolinie:
-izohipsy- linie jednakowej wysokości,
-izobary- linie jednakowego ciśnienia,
-izotermy- linie jednakowej temperatury,
-izohiety- linie jednakowej ilości opadów,
-izohaliny- linie jednakowego zasolenia.
2 3 2