Odpowiedzi

  • kk33
  • Początkujący
2009-12-21T10:17:45+01:00
Przyroda; parki narodowe,pomniki przyrody,rezerwaty przyrody , obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.