Witam
Czy ktoś może napisać mi program wsadowy który powinien mieć hasło, po zalogowaniu ma się wyświetlić data i godzina kiedy się zalogowaliśmy i ma wyświetlić się menu w którym będą zawarte cztery procedury cmd np systeminfo, ftp i jeszcze jakieś dwie po wybraniu którejś z komęd ma wyświetlić się menu czy wykonać polecenie czy uzyskać pomoc a w pomocy ma znajdować się krótkie wytłumaczenie procedury.

Bardzo proszę o pomoc bo od tego programu wiele będzie zależeć jeszcze raz bardzo proszę o pomoc daje wszystkie moje punkty jakie mi zostały za to zadanie
pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T20:46:43+01:00
Pisanie takich skryptów bat jest wg. mnie bez sensu. Jeżeli informatyka interesuje cię to naucz się jakiegoś języka programowania. Na początek dobry jest Turbo Pascal. A oto kod tego czegoś:

@echo off

:start
cls
set /p password=Podaj haslo i nacisnij ENTER :
if "%password%"=="haselko" goto 1
echo Wrong password! Try again...
ping -n 2 localhost > nul
goto start

:1
echo:
echo Zalogowany:
date /t
time /t
goto 2

:2
echo:
echo Menu:
echo 1 - ftp
echo 2 - tree
echo 3 - format
echo 4 - dir
echo:
echo 0 - exit
echo:
set /p procedura=Wybierz procedure do wykonania:
if "%procedura%"=="1" goto proc1
if "%procedura%"=="2" goto proc2
if "%procedura%"=="3" goto proc3
if "%procedura%"=="4" goto proc4
if "%procedura%"=="0" goto proc0

:proc0
exit

:proc1
set /p opcja=Wykonac procedure czy wyswietlic pomoc (1/2)?:
if "%opcja%"=="1" goto opc1
if "%opcja%"=="2" goto opc2

:proc2
set /p opcja=Wykonac procedure czy wyswietlic pomoc (1/2)?:
if "%opcja%"=="1" goto opc3
if "%opcja%"=="2" goto opc4

:proc3
set /p opcja=Wykonac procedure czy wyswietlic pomoc (1/2)?:
if "%opcja%"=="1" goto opc5
if "%opcja%"=="2" goto opc6

:proc4
set /p opcja=Wykonac procedure czy wyswietlic pomoc (1/2)?:
if "%opcja%"=="1" goto opc7
if "%opcja%"=="2" goto opc8

:opc1
ftp.exe
goto 2

:opc2
echo:
echo POMOC
echo Klient ftp systemu windows
echo Uzycie: open nazwa_hosta port
goto 2

:opc3
tree
goto 2

:opc4
echo:
echo POMOC
tree /?
goto 2

:opc5
format
goto 2

:opc6
echo:
echo POMOC
format /?
goto 2

:opc7
dir
goto 2

:opc8
echo:
echo POMOC
dir /?
goto 2

exit
PS. Jak ci procedury nie odpowiadają to sobie zmień