Dana jest funkcja określona za pomocą zbioru par uporządkowanych {(x,x2+1):x należy N+ i x<lub równe 7}. Sporządź wykres tej funkcji i określ jej zbiór wartości oraz wyznacz wszystkie argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 37

1

Odpowiedzi

2009-12-21T13:48:53+01:00
{(x;x²+1)}
wykresem funkcji beda punkty
{1,2}{2,5}{3,10}{4,17}{5,26}{6,37}{7,50}

zbiór wartości dla x ∈N i x≤7 ZW∈{2.5.10.17.26.37.50}

x²+1=37
x²-36-0
(x-6)(x+6)=0
X=-6 ∨ X=6