Odpowiedzi

2009-12-21T12:57:50+01:00
1. Wstawał najwcześniej z całej wsi. O czwartej rano znikał w kościele.

2. . . Nie wiem . !

3 . Jest to symboliczne imię Mesjasza, którego narodziny z Niewiasty zapowiedział prorok Izajasz jako znak opieki Bożej nad ludem wybranym (Iz 7,14). W Nowym Testamencie wypełnienie tego proroctwa, odniesionego do Chrystusa,
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T14:11:20+01:00
1 Przed godziną 4 rano
2. Siłę tą uzyskiwał dzięki modlitwie i wierze.
3. Emmanuel oznacza dosłownie "Bóg z nami" było to imię Mesjasza.
14 3 14