Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T13:09:08+01:00
Święty Aureliusz Augustyn był bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci filozofii chrześcijańskiej. Doktor Kościoła urodził się w Tagaście w 354 r. Jego matka, Monika (później także uznana za świętą), była gorliwą chrześcijanką i mocno ubolewała nad zachowaniem syna. W wieku 16 lat Augustyn przybywa do Kartaginy, gdzie kontynuuje i kończy studia retoryczne. Tam też poznaje nieznaną historykom z imienia kobietę. Żyje z nią w konkubinacie, pojawia się także dziecko – syn Adeodat. Nadal pogardza chrześcijaństwem, zwraca się za to ku manicheizmowi. Był jego audytorem przez dziewięć lat. W roku 383, przed osiedleniem się w Rzymie, spotyka się z Faustusem, manichejskim biskupem. Duchowny mocno go rozczarował, nie potrafił rozwiać wątpliwości Augustyna i okazał się nieudolnym przedstawicielem manicheizmu. W Rzymie Augustyn podejmuje swą działalność nauczycielską, ale tu także doznaje zawodu.
W roku 384 Augustyn otrzymuje stanowisko Magister rhetoricae w Mediolanie. Pogrążając się w coraz większym kryzysie wewnętrznym, na jego drodze pojawia się św. Ambroży. Dzięki niemu Augustyn coraz mocniej zaczyna interesować się chrześcijaństwem. W końcu przyszły biskup nawraca się: rezygnuje z bogactwa, małżeństwa i rozgłosu, aby skupić się na ascezie. W roku 387, podczas świąt Wielkiej Nocy, razem z synem przyjmuje chrzest. Augustyn wraca do ojczystej Afryki, w tym czasie ginie jego matka.
Od 388 roku Święty przebywa wraz z przyjaciółmi w Tagaście. Zakłada tam swoisty zakon i przebywa w odosobnieniu. Około 390 anno Domini zostaje (nolens volens) wyświęcony na księdza, a w siedem lat później zostaje biskupem. Skupia się na teologicznych traktatach i walką z herezjami: pelagianami, manicheiczykami oraz donatystami.
Święty Aureliusz Augustyn umiera 28 sierpnia 430 roku w swojej biskupiej stolicy, Hipponie.
Duchowny pozostawił po sobie znaczną spuściznę literacką. Jego główne dzieła to:
Contra Academicos (Przeciw Akademikom)
De Civitate Dei (O Państwie Bożym)
De Trinitate (O Trójcy Świętej)
Confessiones (Wyznania)
De doctrina Christiana (O nauce chrześcijańskiej)
2009-12-21T13:45:26+01:00
Urodził się w 354r. w Tagaście. 387 roku przyjął chrzest, w 391 święcenia kapłańskie, a w 396 otrzymał sakrę biskupią. Zmarł w 430 roku jako biskup Hippony Królewskiej. Czołowy przedstawiciel patrystyki (dział teologii badający rozwój chrześcijańskiej dogmatyki); początkowo zwolennik manicheizmu (system religijny, zakłada, że w świecie toczy się walka między dwoma przeciwstawnymi pierwiastkami: dobrem i złem), potem sceptycyzmu ( stanowisko odrzucające możliwość uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej), wreszcie neoplatonizmu (nurt filozoficzny nawiązujący do platonizmu, opracowany przez Plotyna).W jego filozofii centralne miejsce zajmuje Bóg, Augustyn wywyższając Go, umniejszał tym samym człowieka. Jego postawę filozoficzną określał skrajny teocentryzm. Całe życie człowieka jest skierowane ku Bogu.
Wg niego człowiek stanowi jedność duszy i ciała. Ale złączenie tych substancji nie jest harmonijną całością, lecz czymś niewspółgrającym. Jedynie poprzez zapanowanie nad pożądliwością i kierowanie się ku Bogu mogą zapewnić człowiekowi stan spokoju.

Augustyn był zagorzałym przeciwnikiem herezji. U schyłku swego życia przeczytał jeszcze raz swoje dzieła i poddał je krytyce. Tak właśnie powstały słynne "Odwołania", będące obrazem człowieka przesadnie prawomyślnego.

Wg Augustyna bóg jest największym dobrem, a poznać Go można bardziej przez wiarę niż rozum. Świat, który stworzył Bóg jest z natury dobry, zło jest wytworem człowieka. Człowiek czyni zło wtedy, gdy odwraca się od Boga, jeśli zostaje przy Nim dostępuje łaski.

1 1 1