Odpowiedzi

2009-12-21T13:56:09+01:00
W 1773 r. została utworzona Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. W szkołach podległych Komisji zaczęto nauczać w języku polskim, było mniej lekcji religii, a więcej historii, matematyki, geografii.
16 4 16
2009-12-21T14:24:54+01:00
Król Stanisław August Poniatowski doceniał rolę nauki,pragnął wychowac światłych obywateli.W 1773 roku została utworzona Komisja Edukacji Narodowej,która to przejęła nadzór nad szkołami prowadzonymi przez zakon Jezuitów.W szkołach wprowadzono duże zmiany,zaczęto nauczac w języku polskim,a łacina straciła swoje dotychczasowe znaczenie.Mniej było lekcji religii,za to więcej było historii,geografii,matematyki i nauk przyrodniczych.Wszkołach najniższego stopnia oprócz czytania i pisania uczono także przedmiotów praktycznychnp.rolnictwa,rzemiosła i handlu.
Lekcje były prowadzone tak,by uczniowie rozumieli wykładany przedmiot.Uczono ich logicznego myślenia,obserwacji środowiska i umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
W czasie zajęc z etyki i moralności wpajano uczniom zasady właściwego postępowania w życiu osobistym i społecznym.Obchodzone były rocznice narodowe,by w ten sposób rozbudzic uczucia patriotyczne.
Wielu z absolwentów wyrosło na światłych ludzi,rozumiejących koniecznośc przeprowadzenia reform w Polsce.
10 3 10
2009-12-21T15:24:57+01:00
Król wprowadził nową podstawę programową. Utworzył pierwsze Ministerstwo Edukacji na świecie (KEN - Komisja Edukacji Narodowej). Wprowadził szkołę rycerską. Sprawił, że mogli uczyć się nie tylko dzieci szlachecki, ale i chłopskie i mieszczańskie. Ustawy jakie wprowadził kultywujemy do dziś.
8 3 8