UKŁADY RÓWNAŃ
1.Andrzej ma x płyt,a Paweł y płyt.Ustal ile płyt będzie maiał każdy z nich jeżeli:
a)Andrzej odda Pawłowi 15 płyt
b)Paweł odda Andrzejowi 20% swoich płyt
Wpisz do tabeli odpowiednie wyrażenia algebraiczne(poniżej to tabelka w moim wydaniu)
liczba płyt Andrzeja:
a)początkowo-
po przekazaniu Pawłowi przez Andrzeja 15 płyt-
liczba płyt Pawła
b)początkowa-
po przekazaniu Andrzejowiprzez Pawła 20% płyt-
2.dodaj stronoami równania układu {3x-2y-73 i ustal rozwiązanie tego układu równań. {-3x+2y=8
3.oblicz długości boków równoległoboku przedstawionego na rysunku (jest w załączniku) obwód=28 pole=30
4.W dwóch beczułkach mieszczą się łącznie 54 litry miodu lipowego i akacjowego.Gospodyni wykorzystała juz 4/5 miodu lipowego i 3/4 miodu akacjowego i okazało się żę w obu beczułkach pozostało tyle samo miodu.Ile miodu lipowego i ile-akacjowego było w beczułkach na początku?
5.Ania jest o 7 lat starsza od Agnieszki.Dwa lata temu była od niej 2 razy starsza.Uzupełnij tabelke i zapisz informacje w postaci układu równań.(poniżej to tabelka w moim wydaniu)
Wiek Ani:
-2 lata temu-
-obecnie-x
Wiek Agnieszki:
-2 lata temu-
obecnie-y
6.W dwuch pudełkach jest 30 kredek.Z pierwszega pudełka do drugiego przełożono 50% kredek,wówczas liczba kredek w drugim pudełku zwięksyła się o 25%.Ile kredek jest tersz w drugim pudełku?
*9.Krystyna i Ewa mają razem 33 lata.Różnica ich wieku jest 3 razy większa od liczby lat Ewy wtedy gdy Krystyna miała tyle lat ile teraz ma Ewa.Ile lat ma Krystyna a ile Ewa

BĘDE BARDZO WDZIĘCZNA JAK KTOŚ MI POMOŻE CHOCIARZ POŁOWE,ALE BYM WOLAŁA CAŁOŚĆ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T13:48:38+01:00
1)liczba płyt andrzeja=x-15+m liczba płyt pawła=y+15-m
100%-y+15
20%-m
100m=20y+300\:100
m-0,2y+3
liczba płyt andrzeja=x-12+0,2y
liczba płyt pawła= 18-1,2y
3 3 3