1.Dane są funkcje:
a) y=2x-1 b)y=x+2 c) y=-1/2x-3 d)y=-1/3x+4
wyznacz współrzędne punktów przecięcia się wykresów tych funkcji z osiami układu współrzędnych.

2.Napisz wzór funkcji liniowej, której współczynnik a jest równy 2,
a wykresem jest prosta przecinająca, oś OY w punkcie:
a) (o,-1) b) (0,2/3) c) (0,0) d) (0,-3 i 1/4) e) (0; 5,6)

3. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przecina oś OY w punkcie (0,4), a współczynnik kierunkowy a prostej wynosi:
a) -1 b) 2 c)2 i 3/4 d)-4,5 e) 0

Pilnie !!! Daje moje ostatnie pkt.

1

Odpowiedzi

  • abq
  • Początkujący
2009-09-14T22:44:07+02:00
1. z def. funkcji liniowej y=ax+b, a -wsp. kierunkowy, b - miejsce przecięcia z osią Y
Y - punkt przecięcia z osią y, X - punkt przecięcia z osią x
a)y=2x-1 Y(0,-1)
0=2x-1
2x=1
x=1/2 <-miejsce zerowe, czyli X=(1/2,0)
b)Y=(0,2)
x+2 = 0;
x = -2;
X=(-2,0)
c)Y(0,-3)
0=1/2x-3
1/2x=3
x=6, czyli X=(6,0)
d) Y(0,4)
-1/3x + 4 = 0
x = 12, czyli X=(12,0)

2. a)y=2x-1
b)y=2x+2/3
c)y=2x
d)y=2x-3 i 1/4
e)y=2x+5,6

3.a)y=-x+4
b)y=2x+4
c)y=(2 i 3/4)x+4
d)y=-4,5x+4
e) y=4