Urząd miejski ogłosił konkurs na kompozycję klombów kwiatowych w kształcie koła. Przedstawiono trzy projekty,takie jak na ponizszym rysunku. miejsca zaznaczone kolorem przeznaczone sa do obsiania trawa a pozostale do ukwiecenia. Oblicz pola powierzchni przygotowanych do ukwiecenia w przypadku poszczególnych projektów. Oblicz pola powierzchni przygotowanych do obsiania trawą. Porównaj pola obu powierzchni dla poszczególnych projektów. Zapisz wnioski. Zaprojektuj własny klomb. a)trojkat rownoramienny bbb.kwadrat c.szeciokat forwmny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T15:20:30+01:00
Wydaje mi się, że nie zapisałaś wszystkich danych...
Pola przygotowane do ukwiecenia:
a)P=πr²-½ah+π(⅓r)²
b)P=πr²-a²+π(½a√2)²
c)P=πr²-1,5*a²√3+π(r√3/2)²
Pola przygotowane do obsiania trawą:
a)P=½*a*1,5-π(⅓r)
b)P=(2-½π)*r²
c)P=(1.5r*√3-0.75π)*r
Tylko tyle mogę pomóc, bo nie ma w ogóle danych...
4 4 4