Narysuj prostą p i dwa punkty:A należący do prostej i B nienależący do prostej p.Skonstruuj prostą m prostopadłą do p i przechodzącą przez punkt A oraz prostą n prostopadłą do prostej p i przechodzącą przez punkt B.Co powiesz oprostych m i n ?

3

Odpowiedzi

2009-12-21T14:32:24+01:00
Prosta n i prosta m są do siebie równoległe
2009-12-21T14:39:38+01:00
2009-12-21T15:10:19+01:00
Proste m i n są równoległe. Rysunek do zadania jest w załączniku.