~podaj nazwę wyrażenia algebraicznego
k+1.............
12-c.................
2+a +b............
4b..................
c : 3
a2 te 2 to dogury jest nad a............
2b-4....................
6ab......................
a2+ b2............. te 2 te 2 to dogury jest nad a. a. i te 2 te 2 to dogury jest nad b chodzi o tą2 dwujke
z góry dzięki

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T14:26:36+01:00
Suma
różnica
suma
iloczyn
iloraz
potęga
róznica
iloczyn
suma potęg
3 2 3
2009-12-21T14:35:49+01:00
Suma
różnica
suma
iloczyn
iloraz
potęga
różnica
iloczyn
suma potęg PROSZE O NAJ!!!!!!
1 1 1
2009-12-21T15:06:59+01:00
K+1=suma liczb a i b
12-c=różnica liczb 12 i c
2+a+b=suma 2, a i b
4b=iloczyn 4 i b
c:3=iloraz c przez3
a2=iloczyn liczb 2 i a
2b-4=różnica 2b i 4
6ab=iloczyn 6,a i b
a2+b2=iloczyn a2 i b2
1 5 1