1.elementy ktore ukształtowały rzezbe poprzezy
2. typy krajobrazow na pobrzezach (5)
3.klif
4.kempa
5.jar
6 zuławy wislane
7 deprasja polska
8. typy gleb na pobrzazach
9. zbiorowiska roslinne na pobrzezach
10.parki narodowe na pobrzezach
11.najwieksze porty polskich pobrzezy
12. trojmiasto
13.obszary obsługiwane przez porty
14 porty dalekomorskie
15.polska folota bałtycka
16.głowne uprawy na pobrzezach
17.najwieksza wyspa w polsce
18.najdłuzszy polski połwysep
19.najwieksza delta w polsce
20.rola bursztynu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T16:24:26+01:00
Odp na zadanie 1
-depresje
-wyżyny
-niziny
Odp do zadania 2
1) Krajobraz nadmorski: widmowy, deltowy, lagunowy,
2) Krajobraz młodoglacjalny: równiny morelowe, pagórkowate pojezierze, sandrowe pojezierze,
3) Krajobraz staroglacjalny: wzgórza ostańcowe
4) Krajobraz dolin i równin akumulacyjnych: zalewowy, tarasowowydmowy
5) Krajobraz gór: lassowym, węglanowym.
Odp na zadanie 3
KLIF-stroma ściana brzegu jeziora, morza utworzona w skutek podmywania jej przez fale wodne
Klify dzielą się na:
-czynny lub aktywny- znajduje się w strefie oddziaływania fal, w skutek podmywania brzegi cofają sie i obrywają,
-martwe-nie ulega procesowi abrazji położony poza strefa oddziaływania fal.
Odp na zadanie 4