Odpowiedzi

2009-12-21T15:46:43+01:00
Wykorzystanie zjawiska fermentacji w życiu codziennym człowieka

Fermentacja, beztlenowy rozkład cukrów spotykany wśród bakterii, pleśni, drożdży, roślin i zwierząt pomimo tego że jest sposobem oddychania służy także człowiekowi w różnych dziedzinach życia.

1.W przemyśle alkoholowym.

Alkohol niegdyś był otrzymywany z destylacji drewna. Obecnie otrzymuje się przez syntezę tlenku węgla i wodoru.
- Gorzelnictwo czyli produkcja przemysłowa spirytusu surowego polega na alkoholowej fermentacji surowców węglowodanowych (ziemniaków zbóż, owoców) i destylacyjnym oddzielaniu spirytusu z odfermentowanego zacieru. Pod koniec XIX wieku do produkcji zaczęto używać także surowce pochodzenia przemysłowego np. melasę, ługi posiarczynowe.

Dzięki fermentacji alkoholowej otrzymujemy takie napoje alkoholowe jak: nalewki, wódki, spirytus, wina i inne. Do fermentacji piwa używa się specjalnego rodzaju drożdży- drożdży piwnych (odmiany Saccharomyces cerevisiae oraz Saccharomyces carlsbergensis). Przy fermentacji wina używa się drożdży winnych (Saccharomyces ellipsoideus).
Fermentacja alkoholowa, ogólny zapis:
C6H12O6+2 ADP + 2 Pi 2CH3CH2OH + 2 CO2 + 2ATP

2. W przemyśle piekarniczym.

Przy wyrobie różnego rodzaju pieczywa używane są drożdże piekarnicze (szczepy Saccharomyces cerevisiae) z których min. wyrabiane jest ciasto. Dzięki fermentacji drożdży pieczywo staje pulchne i kształtne.

Dzięki fermentacji drożdżowej otrzymujemy takie produkty jak: chleb, bułki itp.

3. Przy oczyszczaniu ścieków.

W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków stosuje się rozmaite środki oraz urządzenia by dokładnie oczyścić wodę. W skomplikowanych maszynach zachodzą reakcje zarówno chemiczne jak i biologiczne. W wielu oczyszczalniach ścieków, w końcowej fazie oczyszczania wody stosuje się fermentacje metanową w celu stabilizacji osadów w środowisku beztlenowym. Fermentację metanową prowadzi się w wydzielonych komorach fermentacyjnych (proces trwa 20-28 dni, optymalnie przebiega w temperaturze 35,5C); ubocznym i wykorzystywanym produktem jest biogaz.

4. W ciele człowieka

Fermentacja mlekowa odbywa się w mięśniach człowieka. Odbywa się ona poprzez redukcję pirogronianu (czyli produktu rozkładu sześciowęglowej glukozy) do kwasu mlekowego (mleczanu). Przemiany te nazywa się częściej oddychaniem beztlenowym. Ogólny zapis fermentacji mlekowej przedstawia się następująco:
C6H12O6+2 ADP + 2 Pi 2CH3CHOHCOOH + 2 ATP

5. W gospodarstwie domowym

Dzięki podgrzewaniu niektórych produktów (np. mleka), zabijamy mikroorganizmy które są odpowiedzialne za fermentacje. Pasteryzacja polega na krótkotrwałym ogrzewaniu produktu do temperatury nieco poniżej 100C lub na kilkudziesięciominutowym ogrzewaniu w temperaturze około 65C, przy którym ginie większość drobnoustrojów. Pasteryzację można również przeprowadzać metodą radiacyjną przez poddanie produktów promieniowaniu jonizującemu, w wyniku którego dezaktywuje się część drobnoustrojów. Produkty po pasteryzacji mogą być przechowywane przez dłuższy czas.
Zjawisko to zostało odkryte przez francuskiego biochemika- Luisa Pasteura
6 4 6