1. Ile papieru potrzeba na wykonanie "czapki" w kształcie stożka dla wróżki? "Czapka" ta ma mieć obwód 55 cm i wysokość 48 cm.
Przyjmij, że π ≈ ²²/₇ .

2. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, którego obwód podstawy wynosi 62,8 cm, a jego wysokość - 15 cm. Przyjmij, że π ≈ 3,14

---
Proszę o zadania z obliczeniami :)

1

Odpowiedzi

2011-01-12T22:14:54+01:00

zadanie 1

dane:

h=48cm

Ob==55cm

szukane:

pole wycinka koła

Rozwiązanie:

Ob=2  x  Pi  x  r

r=55/6,28=8,76

teraz z Pitagorasa

l=\sqrt{48^2+8,76^2}=48,8

teraz pole wycinka

Pi  x  r  x  l = 3,1415x8,76x48,8=1432,3cm^2

zadanie 2

dane:

Ob=62,8

h=15cm

szukane:

pole całkowite

rozwiązanie:

Ob= 2  x  Pi  x  r

r=62,8/6,28=10

P_p=3,14\times 100=314cm^2

l=\sqrt{15^2+10^2}=18,03

Pboczne=Pi  x  r  x  l=3,14x15x18,03=cm^2=849,2cm^2

P całkowite to : 849,2+314=1163,2cm^2