Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T15:16:39+01:00
Homer Simpson
Ma trzydzieści osiem lat, na co dzień pracuje w elektrowni jądrowej w Springfield przy sektorze 7G, ma znaczną nadwagę, zarost oraz jest łysy i niezbyt inteligentny. Zawsze ubierał się w białą koszulkę, niebieskie spodnie i czarne buty. Niemal w każdym odcinku przytrafiają mu się różne kłopoty, z których jednak ostatecznie udaje mu się wyplątać. Homer jest przedstawiony jako poczciwa i dająca się lubić postać, pomimo tego, że często dusi swojego rozrabiającego syna Barta, ucisza swoją grającą na saksofonie córkę Lisę i lekceważy swoją żonę Marge.
Marge Simpson
Marge ma ok. 34 lat i jest żoną Homera i matką Barta, Lisy oraz Maggie. Jej najbardziej zauważalną cechą fizyczną są długie niebieskie włosy upięte w niezwykle wysoki kok oraz czerwone korale. Zawsze nosi długą seledynową sukienkę i czerwone buty na obcasie. Marge spędza większość czasu opiekując się domem, troszcząc się o Maggie, pomagając Lisie oraz wychowując Barta i broniąc go przed gniewem Homera.
Bart Simpson
Bart jest synem Homera Jay i Marge Simpson i jednocześnie ich najstarszym dzieckiem. Ma 10 lat, krótkie, najeżone żółte włosy i ubiera się w czerwoną koszulkę, niebieskie szorty i adidasy. Dziecko lubi rozrabiać i wszystkich denerwować. Na początku każdego odcinka siedzi po szkole w klasie i pisze na tablicy 100 razy: "nie będę..."
Lisa Simpson
Lisa jest córką Homera i Marge. Ma starszego brata Barta oraz młodszą siostrę Maggie. Ma najeżone żółte włosy, naszyjnik ze sztucznych białych pereł, czerwoną sukienkę i buty. Lisa jest niezwykle inteligentną dziewczynką, jej iloraz inteligencji wynosi około 159. Lisa lubi grać na saksofonie. Uwielbia jazz i bluesa. Jej ulubiony album to "Birth of the Cool" Milesa Davisa. Lisa jest także buddystką i lubi się wypowiadać na tematy historyczne, filozoficzne i naukowe. Jest wegetarianką.
Maggie Simpson
Maggie jest najmłodszą córką Homera i Marge. Ma starszego brata Barta i siostrę Lisę. Miała najeżone żółte włosy z kokardką na głowie, długą niebieską koszulę nocną i czerwony smoczek. W filmie mówi niewiele, a zamiast tego nieustannie ssie smoczek. Zazwyczaj, gdy chce coś przekazać swojej rodzinie czyni to przy pomocy subtelnych gestów lub wyrazów twarzy.Homer Simpson
Is thirty-eight years, every day working in the nuclear power plant in the sector 7G at Springfield, has a large overweight, facial hair and is bald and not very intelligent. Always dressed in a white shirt, blue trousers and black shoes. In almost every episode happens his various troubles, which, however, ultimately fails to disengage. Homer is presented as an honest and gives character to like, despite the fact that often rude suffocated his son, Bart, silencing his saxophone playing daughter, Lisa, and ignores his wife Marge.
Marge Simpson
Marge is about 34 years and is the wife of Homer and mother of Bart, Lisa and Maggie. Her most notable physical feature is the long blue hair stapled in extremely high bun and red corals. Aquamarine always wears a long red dress and high heels. Marge spends most of his time taking care of the house, worrying about Maggie, helping and educating Lisie Bart and defending him from the wrath of Homer.
Bart Simpson
Bart is the son of Homer and Marge Simpson, Jay, and at the same time their oldest child. Is 10 years old, short, bristling with yellow hair and dressed in a red shirt, blue shorts and sneakers. The child likes to brawl and all the fuss. At the beginning of each section sits at the school in the class and writes on the blackboard 100 times: "I will not ..."
Lisa Simpson
Lisa is the daughter of Homer and Marge. Bart has an older brother and younger sister, Maggie. It has yellow spiked hair, a necklace of artificial pearls and white, red dress and boots. Lisa is an extremely intelligent girl, her IQ is about 159 Lisa enjoys playing the saxophone. He loves jazz and blues. Her favorite album is "Birth of the Cool" Miles Davis. Lisa is also a Buddhist and he likes to speak on topics of historical, philosophical and scientific. She is a vegetarian.
Maggie Simpson
Maggie is the youngest daughter of Homer and Marge. Has an older brother Bart and sister Lisa. She was bristling with yellow hair bow on her head, a long blue shirt and a red pacifier at night. The film says little, but instead continually sucks pacifier. Typically, when you want anything to his family makes it through subtle gestures and facial expressions.

Będzie naj?