Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T14:54:50+01:00
1Kolektywizacja - polegała na łączeniu indywidualnych gospodarstw2polegały na stosowaniu tortur3przybierał nieograniczone i często groteskowe formy, w miastach stawiano niezliczone pomniki przywódcy
9 2 9
2009-12-21T16:16:20+01:00
1. przymusowe wywłaszczenie rolników, połączone z procesem łączenia gruntów rolnych we wspólnoty pseudospółdzielcze, które umożliwiają eliminację wolnego rynku żywności, zarządzanie wsią przez aparat państwowy partii komunistycznej i swobodną eksploatację zasobów wsi po centralnie narzuconych, nieekwiwalentnych cenach
2.Terror, którego ofiary w latach 1929-1953 szacuje się na ok. 30 milionów ludzi w ZSRR i krajach satelickich.
Faktyczna eksterminacja kilku narodów i zniszczenie dziedzictwa kulturowego kilkunastu innych w wyniku masowych przesiedleń i rusyfikacji.
Śmierć ok. 10 mln żołnierzy radzieckich podczas II wojny światowej. Tak duże straty były spowodowane w dużej części niekompetencją kadry dowódczej, co było związane z wielkimi czystkami w Armii Czerwonej przed wojną oraz rozkazami Stalina ("ani kroku w tył", Rozkaz Nr 270, itp.).
Doprowadzenie do zapaści ekonomicznej w wyniku planowania gospodarki przemysłowej bez uwzględnienia praw popytu i podaży.
Całkowite zablokowanie wymiany wolnej myśli i związana z tym atrofia kultury i twórczych badań naukowych.
Zniszczenie środowiska naturalnego na ogromnych obszarach
3.Kult jednostki - kult przywódcy w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy. Przywódca otaczany takim kultem jest przedstawiany przez państwową propagandę jako osoba nieprzeciętnie utalentowana, nieomylna, której cały naród jest winien wdzięczność(w tym przypadku Stalina ). Jego wizerunek jest powielany w niezliczonych pomnikach, obrazach itd., a przypisywane mu myśli i wypowiedzi są nieustannie cytowane w książkach i innych mediach. Jakakolwiek próba kwestionowania geniuszu osoby otaczanej kultem bądź dewastowania jej wizerunków w totalitarnym państwie jest karana surowymi represjami. Czasami kult przybiera formę parareligijną z "rytuałami" na część przywódcy, "modlitwami" do niego i "medytowaniem" jego wypowiedzi. Ciało przywódcy może zostać zabalsamowane i wystawione na widok publiczny w mauzoleum
6 4 6
2009-12-21T17:56:15+01:00
Kolektywizacja - przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych w przedsiębiorstwa rolnicze

zbrodnie Stalinowskie-ludobójstwo poprzez torturowanie

Kult Stalina polegał na przedstawianiu Stalina jako najlepszego władcy dla Rosji
3 2 3