Odpowiedzi

2009-12-21T14:55:26+01:00
Paruzja, Dzień Pański, w Starym Testamencie zapowiadany przez proroków dzień lub czas, kiedy Bóg dla dobra swojego ludu wkroczy w jego dzieje, lub dzień Sądu Ostatecznego. W Nowym Testamencie - dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Pana (Jezus) na ziemię, ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności.

W filozofii zagadnienie Paruzji zajmuje szczególnie eksponowane miejsce w poglądach P. Teilharda de Chardin, który twierdził, że Paruzja jest momentem obiektywnie koniecznym w procesie ewolucyjnego rozwoju ludzkości.

Motyw Paruzji jest częsty w literaturze i malarstwie, szczególnie w czasach średniowiecza, baroku, romantyzmu (np. w Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego), na przełomie XIX i XX w. (np. hymn J. Kasprowicza Dies irae).
2009-12-21T14:56:56+01:00
Paruzja,- Dzień Pański według Nowego Testamentu oznacza zapowiadany przez proroków powrót Chrystusa na świat w chwale pod koniec dziejów, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych i sędziego świata. Jej źródłami biblijnymi są słowa Jezusa z Ewangelii, komentarze św. Pawła i Apokalipsa Świętego Jana.

mam nadzieje ze pomogłam
1 5 1