Potrzebuje ściąge długą i rozwinięta z części mowy. PROSZE WIELKI JUTRO SPRAWDZIAN !!!!!!!!!!!!! ( ściąga mi jest potrzebna żeby się nauczyć, a nie ściągać ) SPRZWDZIAN JEST ZA KARE PRZEZ TAKIEGO DZIECIAKA Z NASZEJ KLASY ( odpalił aktunga wielkści kosza w szkolnym kiblu, huk na całą szkołe)

1

Odpowiedzi

2009-12-21T15:21:18+01:00
Rzeczownik kto? co?
przymiotnik jaka? jakie? jaki? czyj?czyje? czyja? który? która? które?
czasownik co robi? co sie z nim dzieje?
liczebnik który z kolei? ile?
Nieodmienne:

przysłówek Jak? Kiedy? Gdzie?
przyimek należy do niesamodzielnych części mowy ( przy, obok, nad, za, w, pod, przed.)
spójnik nie ma pytania ale jest cześcia zdania
2 2 2