Odpowiedzi

2009-12-21T21:24:41+01:00
Czynnik, który najbardziej wpłynął na kryzys ustrojowy w pierwszej połowie XVIII wieku, to moim zdaniem przywileje szlacheckie. Od Władysława Jagiełły się zaczęło. To on zaczął nadawać przywileje wzmacnijące pozycję władcy. Z powodu tych przywilei władza król była bardzo ograniczona, np. ustanowić prawo mógł tylko za zgodą szlachty, która dążyła do utrwalenia"złotej wolności", czyli przywilei szlacheckich. Między innymi doprowadziły one do licznych wojen z państwami ościennymi, które całkowicie wyniszczyły kraj.
Za inną przyczynę można podać wzrost potęgi państw ościennych.