Napisz którego poziomu organizacji przyrody dotyczą poniższe informacje.

Mniszek lekarski występujący na nizinach ma większe liście niż rosnący na pogórzu
........................................................


Część osobników ma niebieskie oczy, a część piwne .......................................


Dąb szypułkowy ma krótkie ogonki liściowe, natomiast dąb bezszypułkowy - długie
..............................


W lesie iglastym występuje mniej gatunków roślin niż w lesie liściastym ...................................


Pięciornik lurze ziele ma cztery płatki korony a pięciornik gęsi - pięć ....................................


Większość europejczyków ma grupę krwi A, część 0 ............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T15:31:05+01:00
Napisz którego poziomu organizacji przyrody dotyczą poniższe informacje.

Mniszek lekarski występujący na nizinach ma większe liście niż rosnący na pogórzu-

Część osobników ma niebieskie oczy, a część piwne-różnorodność genetyczna.

Dąb szypułkowy ma krótkie ogonki liściowe, natomiast dąb bezszypułkowy - długie-różnorodność gatunkowa.

W lesie iglastym występuje mniej gatunków roślin niż w lesie liściastym-różnorodność ekosystemów.

Pięciornik lurze ziele ma cztery płatki korony a pięciornik gęsi - pięć-różnorodność gatunkowa.

Większość europejczyków ma grupę krwi A, część 0-różnorodność genetyczna.

Różnorodność odpowiada poziomowi organizacji przyrody.