Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań.
a) Suma 30% liczby x i 40% liczby y jest równa 79,a 30% sumy liczb x i y wynosi 66.
b) Liczba o 10% mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y,a liczba o 10% większa od liczby y jest o 6 mniejsza od x.
c)LIczba x stanowi 20% liczby y.LIczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y.
d) LIczba x jest o 10% większa od liczby y.LIczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T16:06:03+01:00
A)
{30%x+40%y=79
{30%x+30%y=66
b)
{x-10%=3y
{y+10%=x-6
c)
{x=20%y
{x-20%=y-21
d)
{x=10%y
{y-2=90%x