Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T16:54:44+01:00
Humanizm renesansowy - (z łac) - humans - 'ludzki', humanitas - 'człowieczeństwo' to wielki prąd intelektualny i światopoglądowy odrodzenia; to również zespół nauk i metod służących poszerzaniu wiedzy o człowieku i jego dorobku. A wiec, studia nad starożytną literaturą, filozofią, sztuką. Ideałem humanisty jest 'człowiek prawy i obywatel'

Reformacja - to wielki prąd umysłowy i religijny epoki renesansu. Początkowo reformacja zmierzała do 'przekształcenia" kościoła katolickiegi, doprowadziła jednak do powstania niezależnych od Rzymu kościołów protestanckich.
twórcy reformacji;
-Marcin Luter - luteranizm
- Jan Kalwin - kalwinizm
- bracia Polscy - arianie.
Doktryna ta opierała się na przekonaniu, że wiara, łaska i Pismo Św. są potrzebne do zbawienia.

ważne daty renesansu -
-1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba
-1455 wynalezienie druku przez J. Gutenberga
-1453 - upadek cesarstwa wschodniorzymskiego.
1513 - wystąpienie Marcina Lutra

Człowiek renesansu to taka osoba, która ma wszechstronne wykształcenie i zainteresowania dziedzinami często bardzo odmiennymi, osobę światłą, która pasjonuję się poznawaniem świata. Renesansowy człowiek przyjmuje wszystko z pogodą ducha (stoicyzm).

Renesans nazywany jest również odrodzeniem, ponieważ w tej epoce powrócono do antycznych wzorców - literatury i sztuki a także 'odrodzenie z wieków ciemnych" - średniowiecze.

notatke brałam z zeszytu. dyktowana przez nauczycielkę:D
jeśli skorzystasz z mojej pracy i jest przydatna proszę o 'najlepsza' bo mam mało punktów;D