W przedsiębiorstwie A zwolniono w ubiegłym roku 336 pracowników,a przyjęto 378 pracowników,natomiast w przedsiębiorstwie B liczba zwolnionych i przyjętych wynosiły odpowiednio 276 i 253.Średni stan zatrudnionych w przedsiębiorstwie A wynosił 4200pracowników ,a w przedsiębiorstwie B-2300.Oblicz współczynniki płynności kadr i porównaj ruch pracowników w podanych przedsiębiorstwach.

1

Odpowiedzi

2009-12-22T15:28:15+01:00
Przedsiębiorstwo A:
zwolnionych - 336
przyjętych - 378
średnia zatrudnienia 4200

Przedsiębiorstwo B
zwolnionych - 276
przyjętych - 253
średnia zatrudnienia 2300

Wzór na współczynnik płynności kadr:
Wpk = Pz : Z
Wpk - współczynnik płynności kadr
Pz - liczba pracowników zastąpionych (oznacza mniejszą liczbę z osób zatrudnionych i przyjętych)
Z - średnia liczba zatrudnionych w okresie

dla A:
Wpk = Pz : Z = 336 : 4200 = 0,08

dla B:
Wpk = Pz : Z = 253 : 2300 = 0,11

W przedsiębiorstwie B co dziewiąty pracownik firmy zmienił miejsce zatrudnienia, natomiast w firmie A co 12-13 pracownik. Im większa wartość współczynnika płynności kadr, tym większa jest rotacja pracowników w przedsiębiorstwie.
3 5 3