Procenty w zadaniach tekstowych. [ układ równań ]

1. Pani Helena ulokowała ba giełdzie kwotę 1000zł, kupując akcję firm X i Y. Po roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku,przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20%, a wartość akcji firmy Y o 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani Helena na akcjach firmy Y?


2. Antykwariusz zakupił stolik do kawy i lustro za łączną kwotę 4050zł. Sprzedał lustro, zyskując na transakcji 25%, a sprzedając stolik, zyskał 40%. Zarobił w ten sposób 1260 zł. Ile zapłacił za lustro, a ile za stolik?

1

Odpowiedzi

2009-12-21T15:58:26+01:00
1. Pani Helena ulokowała ba giełdzie kwotę 1000zł, kupując akcję firm X i Y. Po roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku,przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20%, a wartość akcji firmy Y o 20% spadła. Ile pieniędzy
ulokowała pani Helena na akcjach firmy Y?

x+y=1000
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y

1,2(1000-y)+0,8y=1100
1200-1,2y+0,8y=1100
-0,4y=-100
y=250

x=1000-250
x=750


2. Antykwariusz zakupił stolik do kawy
i lustro za łączną kwotę 4050zł. Sprzedał lustro, zyskując na transakcji
25%, a sprzedając stolik, zyskał 40%. Zarobił w ten sposób 1260 zł. Ile zapłacił za lustro, a ile za stolik?

x+y=4050
0,25x+0,40y=1260

x=4050-y

0,25(4050-y)+0,40y=1260
1012,5-0,25y+,40y=1260
0,15y=247,5
y=1650

x=4050-1650
x=2400
1 5 1