Odpowiedzi

2009-09-14T20:48:03+02:00
Jakobini (Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji) lewicowy klub w okresie rewolucji, głównym działaczem był Robespier, po jego śmierci klub został rozwiązany.

Żyrondyści nieformalne ugrupowanie zrzeszające burżuazję oraz inteligencję francuską, przewodniczący Jacques Brissot .

Sankiuloci czyli grupa złożona z ludu Paryża, robotników, rzemieślników, pracowników urzędów oraz całej biedoty domagającej się zmian, przy czym było to określenie negatywne.

Kordelierzy (Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela) w początkowej fazie najbardziej lewicowy blok polityczny, jako pierwsi zażądali utworzenia republiki, przewodniczący Georges Danton.

Hebertyści odłam klubu kordelierów uważali że wszyscy obywatele powinni być równi i równo traktowani, założyciel Jacques René Hébert.2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T21:02:02+02:00
Hebertyści - nieformalny, radykalny odłam klubu kordelierów z czasów rewolucji francuskiej. Hebertyści opowiadali się za pełną równością społeczną. Zasiadając w Komunie Paryża i ciesząc się poparciem mas sankiulotów, prowadzili działalność dechrystianizacyjną. Oskarżeni przez jakobinów i dantonistów o demoralizację społeczeństwa i zdradę kraju, zostali w marcu 1794 roku skazani na śmierć i zgilotynowani. Przywódcą stronnictwa był Jacques-René Hébert, od którego nazwiska wzięło ono nazwę. Obok niego czołowymi działaczami byli Pierre-Gaspard Chaumette i Antoine-François Momoro.

Jakobini (Jacobins) - lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji. Został założony w 1789 w Paryżu jako Klub Bretoński. 10 sierpnia 1790 roku został przemianowany na Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji (Société des amis de la Constitution). U szczytu swojej potęgi klub posiadał setki kapituł rozsianych po całej Francji z całkowitą liczbą członków ok. 400 tys. Po upadku Robespierre'a klub został zlikwidowany.

Kordelierzy - Jego pełna nazwa brzmiała Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela . Został założony 21 maja 1790 roku w Paryżu. W początkowym okresie rewolucji stanowili najbardziej radykalny blok lewicowy. Jako pierwsi zażądali ustanowienia republiki. Wkrótce podzielili się (nieformalnie) na dwa stronnictwa. Radykalne zwane hebertystami, i umiarkowane zwane dantonistami. Niemal do końca współdziałali z jakobinami, wspólnie tworząc "Górę". W marcu roku 1794 doszło do trwałego rozłamu w klubie, w wyniku czego, zniszczone zostało stronnictwo hebertystów, a ich liderzy zgilotynowani. Już kilka dni później dantoniści stali się obiektem ataku jakobinów. W kwietniu, po ustawionym procesie, główni przywódcy kordelierów zostali zgilotynowani, a klub zamknięto.

Sankiuloci (fr. sans-culottes - nie noszący krótkich spodni) - pogardliwa nazwa stosowana przez warstwy wyższe podczas rewolucji francuskiej w odniesieniu do proletariuszy. Rewolucjoniści okresu rewolucji francuskiej 1789 r., wywodzący się z robotników manufaktur i rzemieślników Paryża.

Żyrondyści (fr. Girondins) – nieformalne stronnictwo polityczne z czasów rewolucji francuskiej, grupujące głównie przedstawicieli inteligencji i burżuazji. Nazwa ugrupowania wywodzi się od departamentu Gironde (ten z kolei od Żyrondy, estuarium rzeki Garonny w południowej Francji), z którego pochodziło większość deputowanych. Członków tego stronnictwa zwano również brissotystami, od nazwiska ich głównego przywódcy.
3 5 3