Zad.1
Przez przewodnik w ciągu jednej minuty przepływa ładunek 120 C (Kulombów). Oblicz natężenie prądu w przewodniku.
zad.2
Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 2A. Jaki ładunek przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu 1 minuty?
Pilne!! Potrzebne na jutro!! Z góry dziękuje za pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-21T16:47:48+01:00
1.
t=1min=60s
q=120C
I=?
I=q:t
[I]=C:s= A
I=120: 60= 2A
2.
I=2A
t=1min=60s
q=?
I=q:t----> q=It
[q]=A*s=C/s*s=C
q=2*60=120C
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T16:57:21+01:00
Zad.1. t=1 minuta = 60 sekund
q= 120 C I=?
wzór: q=I * t
120 C = I * 60
I= 120C / 60
I=2A
Odp:Natężenie prądu wynosi 2 Ampery.
zad.2.t=1 minuta = 60 sekund
I = 2A q=?
q= 2A * 60
q=120C
Odp:Ładunek przepływający wynosi 120 C (kulombów)
2 5 2