Opisz legende o powstaniu Rzymu i kto byl zalozycielem.
tej odpowiedzi nie uznaje:
Rzymianie już w starożytności starali się ustalić właściwą datę powstania Rzymu. Ostatecznie przyjęto wersję proponowaną przez Warrona w I wieku n.e. Według niej Rzym miał zostać założony w 754/743 roku p.n.e. (od tej daty liczono lata w historii Rzymu). Według znanej legendy za założyciela rzymskiego miasta-państwa (civitas) uważany jest Romulus (od jego imienia pochodzi słowo Roma, czyli Rzym). Według tradycji Romulus miał brata bliźniaka - Romusa. Ich matką była Rea Sylwia, córka królewska z miasta Alba Longa, ojcem zaś bóg wojny Mars. Wuj Rei Sylwii, który nie chciał by miała ona synów, którzy mogliby przejąć władzę, zmusił ją do pełnienia funkcji westfalki, która musiała zachować czystość. Gdy jednak mimo tego Rea Sylwia urodziła bliźniaków, została skazana na śmierć, zaś jej synów wrzucono do Tybru. Niemowlęta skazane na zagładę uratowała od głodu wilczyca. Gdy bracia już dorośli, jeden z nich - Romulus założył miasto na Palatynacie. Gdy Remus przekroczył wytyczone granice miasta został zabity przez Romulusa. Miasto Rzym rozrosło się następnie na siedmiu pagórkach (Septomonium). Według tradycji pierwszym królem rzymskim miał być właśnie Romulus. Łącznie było siedmiu królów, z których trzej ostatni byli Etruskami związanymi z rodem Tarkwiniuszów (Tarkwiniusz Stary, Serwiusz Tuliusz i Tarkwiniusz Pyszny). Kiedy w 509/508 roku p.n.e. został wypędzony ostatni przedstawiciel Tarwkiwniuszów, obalono królestwo i wprowadzono republikę. Bohaterem tamtych wydarzeń, które na wiele wieków zmieniły ustrój miasta-państwa Rzymu miał być Brutus (przyszły konsul w republice). Rzymianie zachowali jeszcze przez wieki niechęć do monarchii. Nawet najwybitniejsi rzymscy władcy, tacy jak Juliusz Cezar, czy Oktawian August nie przyjęli nigdy tytułu rex, czyli król.

2

Odpowiedzi

2009-12-21T16:41:49+01:00
Legendarna data założenia Rzymu - 753 rok p.n.e
Brat cesarza Numitora odebrał mu tron(nie chodzi o Rzym),jego córkę zmusił do złożenia ślubów czystości. Ona jednak urodziła bliźniaków-Remusa i Romulusa. Kiedy dowiedział się o tym brat Numitora, rozkazał zabić ją i bliźniaki. Ona jednak z obawy śmierci swoich synów,włożyła je w koszyk i wrzuciła do Tybru. Ją samą żywcem zamurowano. Koszyk z bliźniakami odnalazł pasterz. Postanowił wychować ich. W tym pomogła mu wilczyca(ówczesny symbol Rzymu). Kiedy rodzeństwo dorosło i poznało swoje korzenie,ruszyło na pomoc Numitorowi,który potem odzyskał tron(nie chodzi o Rzym). Bracia po spełnionej służbie postanowili założyć własną osadę. pokłócili się jednak przy wytyczaniu granic i w porywie gniewu,Romulus zabił Remusa,a osadę,którą założył nazwano na jego cześć Roma (Rzym)
6 4 6
2009-12-21T17:00:20+01:00
Eneasz ożenił się z Lawiną i założył miasto Lawinium. Niestety, zginął w następnej wojnie z Rutulami, jaka wkótce wybuchła. Jego następcą został Askaniusz- Julus, który założył własną stolicę- Alba Longa. Wiele pokoleń królów rządziło w Albie, nim Numitor i Amulius, synowie króla Prokasa, wszczęli spór o władzę. Młodszy brat Amuliusa zazdrościł Numitorowi, który po śmierci ojca został królem Alba Lonaga.Dlatego Amulius dokonał zamachu stanu, wypędził Numitora, a jego córkę Reę Sylwię zmusił, by został westalką.Traf chciał, że Rea Sylwia spodobała się samemu bogu wojny, Marsowi. Wkrótce córka Numitora urodziła bliźnięta, Romulusa i Remusa. Czekał ja wyjątkowo okrutny los- Amulius nie wierzył w boskie pochodzenie dzieci. Rea Sylwia zginęła zamorzona głodem, a bliźnięta wrzucono do Tybru.
Bogowie jednak czuwali nad koszem. Fale Tybru unosiły kosz aż do Palatyn. Tam dziecmi zaopiekowała się wilczyca. Wykarmiła je, a gdy miała zbyt mało mleka, dzięcioł (ptak Marsa) przynosił im owoce jagód.
Ten niezwykły widok przykuł uwagę pasterza Faustulusa. Gdy zwierzęta odeszły,wzioł kosz z bliźniętami i zaniósł je do swojej chatki. Tam wraz z żoną zaopiekowali się Romulusem i Remusem, aż wyrośli oni na dorodnych młodzieńców. Wraz z swym przybranym ojcem Faustulusem paśli trzody Amuliusa, króla Alba Longa. Pewnego razu pobili się z pastuchami wygnanego króla Numitora. Remus został schwytany i zaprowadzony do Numitora, który, wysłuchawszy opowieści o cudownym pochodzeniu dzieci, rozpoznał w nim swojego wnuka. Razem z Numitoram bracia uknuli spisek i zabili Amuliusa.
Zwróciwszy dziadkowi tron bracia postanowili założyc nowe miasto. Wybrali to samo miejsce, w którym niegdyś znalazł ich Faustulus. Przy wytyczani jego granic pokłócili się jednak i Romulus zabił Remusa. Nowe miasto zostało nazwane Roma od imienia Romulusa.
17 4 17