Odpowiedzi

2009-09-14T20:39:09+02:00
1. "...święć się imię Twoje" - Będę czcić Boga przez modlitwę, uczestwnictwo we Mszy Świętej, nie będę używać imienia Boga na daremno i będę troszczyć się o to, aby nikt Boga nie obrażał - nie jego splamił imienia.
2. "przyjdź królestwo Twoje" - Będę wyznawać wiarę w życie wieczne niezależnie od okoliczności, czekać na jego nadejście i dążyć do tego by być godnym do niego wstąpić.
3. "bądź wola Twoja" - będę przestrzegać przykazań i Słowa Bożego, słuchać głosu Boga, być otwartym na powołanie
4. "bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemii" - Wierzę, że Bóg panuje nad całym światem.
5. "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" - Będę szanował to co mam od Boga.
6."i odpuść nam nasze winy" - Będę świadomy swojej grzeszności, ale będę starał się o łaskę u Boga, o jego przebaczenie. Będę dążyć do minimalizowania grzechu w moim życiu.
7. "jako i my odpuszczmy naszym winowajcom" - Będę kochał bliźniego, nie będę nienawidził, będę przebaczał wszystkim tak, jak Bóg przebacza nam nasze najgorsze występki.
23 4 23
2009-09-14T21:36:13+02:00
1.„...święcić imię Twoje” - Poprzez swe czyny będę starał/starała się okazać szacunek jaki darzę Boga. Do takich rzeczy należą: Uczestnictwo we Mszy Świętej, wybierał/a się na pielgrzymki oraz będę zwracać swoim kolegom/koleżankom aby nie wymawiali imienia Pana Boga na daremno.
2.,,przyjdź królestwo Twoje” - Mimo iż nie widziałem/nie widziałem to wierzę. Wierzę iż dla dobrych ludzi życie wieczne jest możliwe, i to właśnie ci dostąpią zaszczytu ujrzenia Boga.
3.,,Bądź wola Twoja” - Będę sumiennie przestrzegać przekazać jak i słowa Bożego.
4.,,bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi” - Wierzę że Bóg jest wszędzie, a jego słowa dotrą do mnie nie ważne gdzie bym się znajdował.
5...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” - Będę wdzięczny za wszystko co posiadam, a szczególnie to co wręczył nam Pan Bóg.
6.,,i odpuść nam nasze winy” - Jestem świadom swojej winy, grzechów których się dopuściłem/dopuściłam i całym sercem będę starał się za nie odpokutować, licząc na rozgrzeszenie.
7.„jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” - Będę starał/a się brać przykład z Boga, dając bliźnim drugą szansę, będę ich kochał i szanował licząc że nawet ci najbardziej zagubieni powrócą na właściwą ścieżkę.
13 4 13