Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T10:49:25+01:00
Mam nadzieję, że chodzi ci o " kamienie na szaniec "
Moim zadaniem jest udowodnić, że chłopcy z lektury "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego (Alek, Rudy i Zośka) potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Wszyscy chłopcy swoją działalność prowadzili podczas II wojny światowej, kiedy to Niemcy okupowali Polskę. Poniżej podam argumenty potwierdzające moją tezę.
Nie powinniśmy mieć większych wątpliwości, że życie głównych bohaterów było wyjątkowe. Żyli ze sobą w zgodzie i zaufaniu, razem uczestniczyli w podziemnej organizacji WAWER, której celem było pokazanie okupantowi jak bardzo Polska go nienawidzi. Byli prawdziwymi przyjaciółmi, co objawiło się między innymi w momencie akcji pod Arsenałem, kiedy to odratowali więzionego i katowanego Rudego. I chociaż podczas akcji ponieśli wielkie straty (postrzelenie Alka, śmierć kilku osób z grupy), to udowodnili sobie jak bardzo są dla siebie ważni, gdyż potrafili poświęcić w imię przyjaźni własne życie. Więź, która ich łączyła była bardzo silna, co już samo w sobie świadczyło, że potrafili pięknie żyć. Dodatkowo objawia się to w momentach, kiedy próbowali walczyć z okupantem, Niemcami. Swoją działalnością starali się podnieść na duchu wszystkich Polaków, pokazać im, że jest jeszcze po co walczyć i że nie wolno się poddać. Świadczą o tym przykładowo: napisy na murach, niszczenie szyb fotografów z niemieckimi wystawami, gazowanie kin wyświetlających filmy z niemieckimi dodatkami, z których dochód szedł do niemieckich kas. Wszystkie te akcje, mimo że na tak małą skalę, pomagały rodakom zrozumieć, że istnieje jeszcze jakiś cel walki i dopóki się nie poddają Polska będzie żyć. Zawsze chętnie służyli swoją pomocą bez względu na okoliczności. Łączyły ich bardzo silne więzi z rodziną, które dla wielu powinny stanowić przykład. Nie ma wątpliwości, że dla niej potrafiliby umrzeć. Co tyczy się śmierci, chłopcy nigdy się jej nie bali i mimo wielkiego bólu (postrzelony Alek, skatowany Rudy) potrafili godnie ją przyjąć. Wiedzieli bowiem, że żyli jak najlepiej umieli i że zrobili już wszystko co mogli zrobić. Nie rozmawiali o swoim odejściu, nie chcieli bowiem w ten sposób martwić swoich rodzin. Śmierć była dla nich nagrodą, gdyż każdy z nich umarł w imię Polski, o co od początku walczyli.
Po podsumowaniu wszystkich argumentów wytoczonych powyżej nie ma wątpliwości, że twierdzenie "chłopcy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać" jest jak najbardziej słuszne. Bohaterowie swoimi czynami mogliby służyć przykładem dla każdego z nas, a pamięć o nich powinna zostać w naszych sercach na bardzo długo.
mam nadzieję, że pomogłam ; )
21 4 21