Organy zajmujące się pracą nad projektem ustawy:
____________
I
I
____________
I
I
____________
Decyzja Prezydenta
a) b) c)


2) Czego dotyczą:
a) immunitet materialny
b) Immunitet formalny
3) wymień podmioty, z którymi Prezydent wspoółpracuje, podejmując decyzje w różnych sprawach państwowych1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T22:45:05+01:00
1.Projekt ustawy;
-komisja i podkomisja sejmowa
-komisja senacka
2.Przykładem immunitetu materialnego jest sytuacja, gdy np.poseł lub radny nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności sadowej za swoją działalność wynikającą z pełnionego mandatu i funkcji .
3.Immunitet formalny - jest ograniczeniem odpowiedzialności prawnej osoby ze względu na pełnioną funkcję na czas pełnienia tejże funkcji.Np.poseł na sejm RP. może stawić się na przesłuchanie tylko po zawieszeniu immunitetu przez Sejm.
4.Prezydent współpracuje z Premierem
- marszałkiem sejmu
-marszałkiem Senatu
-ministrem obrony
-ministrem spraw zagranicznych
-ministrem spraw wewnętrznych


1 5 1