Mieszkamy w domu parterowym wybudowano na 24 - arowej działce. Rysunek przedstawia plan działki i zabudowań wykonany w skali 1 : 1000.


a) Jaką część zajmuje dom?

b) Jaką długość rzeczywistą ma ogrodzenie sadu?

c) W naszym miasteczku średnia cena za 1 m2 mieszkania wynosi 950 zł. Jaką kwotę uzyskałby tato ze sprzedaży naszego domu?

2

Odpowiedzi

2009-12-21T17:24:29+01:00
Źle sporządzony plan działki załączony do zadania. Wg tego rysunku wymiary działki są następujące:
długość (na planie) = 12,5 cm co w rzeczywistości oznacza wielkość 1000 razy większą, czyli 12500 cm = 125 m
szerokość (na planie) = 8 cm co w rzeczywistości oznacza wielkość 1000 razy większą, czyli 8000 cm = 80 m
Zatem powierzchnia całkowita działki wyniesie 125m * 80m = 10 000 m2 co stanowi 100 arów, a nie jak podano w treści zadania 24 arów.
W związku z tym udzielenie odpowiedzi na pytanie "a" Jaką część zajmuje dom - nie jest MOŻLIWE !!!
2009-12-21T23:16:23+01:00
1:1000
1cm-1000cm
1000=10m

10m razy 950 =9500
9500+9500=19000